SEM marketing – PPC kampaně

Chcete platit pouze za skutečné návštěvníky? Od toho jsou tu PPC kampaně. Platíte pouze za návštěvníky, kteří na váš odkaz ve vyhledávači skutečně kliknou.

Vyhledávače a katalogy dnes umožňují velice přesné cílení na vaše zákazníky. Nejefektivnější formu představují PPC kampaně. Abyste nemrhali svými prostředky a časem, je pro Vás nutná jejich profesionální správa.

Proč využít naše služby?

  • díky atraktivním inzerátům budete platit nižší cenu CPC
  • můžete se v klidu věnovat vlastním činnostem a správu přenechat nám
  • současnou správou SEO i SEM dosáhneme synergického efektu
  • díky profesionálním textům přivedeme perspektivní zákazníky a odfiltrujeme návštěvníky, kteří pro vás nejsou perspektivní
  • neustálá péče o vaše inzeráty zajistí jejich maximální efektivitu a nejlepší cenu
  • získáte efektivní doplněk Optimalizace pro vyhledávače

Další z forem SEM jsou také přednostní zápisy v katalozích.

V případě zájmu nás kontaktujte

Slovníček pojmů

SEM
SEM je zkratkou pro Search Engine Marketing neboli marketing ve vyhledávačích. Jeho nejpodstatnější součástí jsou PPC kampaně.
PPC
PPC (Pay Per Click) je revoluční metodou SEM, kdy platíte za skutečného návštěvníka a nikoliv za zobrazení reklamy.
CTR
CTR (Click Through Rate) neboli míra prokliku. Je jedním z nejdůležitějších faktorů pro řazení inzerátů v PPC. Právě díky orientaci na tuto veličinu je naše profesionální správa PPC tak úsporná a efektivní.
Seznam Sklik
Označení pro PPC reklamu na portálu Seznam.cz
Google Ads
Označení pro PPC reklamu ve vyhledavačích Google.

SEM využívají

Mezi společnosti, pro které spravujeme SEM ativity patří například HENKEL ČR nebo společnost Gauzy, s.r.o..


Navigace